ENTREPRENAD

2020 april - 2020 september


Tågdepå

i Hässleholm


Projektnamn: 401489_Kärråkra_Plattformar

Vi fick ett projekt att leverera och montera trappor och plattformar. Därefter skulle det bli möjligt att göra serviecåtkomst av luftbehandlingsaggregat och brandgasspjäll.