Stegar och arbetsbockar

(AFS 2004:3), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och märkning.

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter


Du kan läsa även föreskrifternas ursprungliga lydelse och de ändringsföreskrifter som det finns nedan:

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

  • AFS 2004:3 (i ursprunglig lydelse)
  • AFS 2011:12 (ändringsföreskrift)
  • AFS 2014:17 (ändringsföreskrift)